Vật Liệu

Sự khác biệt giữa sồi trắng Mỹ và Châu Âu

Sự khác biệt giữa sồi trắng Mỹ và Châu Âu

Sự thay đổi màu sắc: gỗ tự nhiên thường có sự thay đổi màu sắc giữa các thanh xẻ ra hay đầu và cuối thanh

Vật liệu

Moc chay

Phone: 0914.318.789

Email: vuongnuce@outlook.com