Video hài: Khi Hitler mở xưởng làm mộc

Lifestyle

Video hài: Khi Hitler mở xưởng làm mộc

Video hài: Khi Hitler mở xưởng làm mộc
BY VUONGNUCE | #99 - 04/Th10 2018

Chào các bạn đây là video mình chế lại từ bộ phim Downfall (2004) của đạo diễn Oliver Hirschbiegel. Video kể về những ngày tháng cuối cùng của Hitler khi ông ta mở xưởng mộc...

 

 

Bài viết khác

Làm mộc và cờ bạc

Làm mộc và cờ bạc

Xưa sinh viên ở HN có thời gian

Chương trình hỗ trợ cho những bạn khó khăn về kinh tế

Chương trình hỗ trợ cho những bạn khó khăn về kinh tế

Nhằm hỗ trợ tốt hơn nữa tôi sẽ có 5 xuất trợ giá

Chúng ta có mộc và điều gì đó

Chúng ta có mộc và điều gì đó

Mình mở trang này lúc đầu là muốn thay đổi

Mộc Chay

Chúng ta có mộc và điều gì đó

(+84) 914318789

info@mocchay.net

440 Bình Quới, F28, Bình Thạnh, HCM

CONNECT WITH MOCCHAY
© 2016 Moc Chay, Inc. All rights reserved.